نرم افزار صدف
baneer
e.joy
khabarnameh
  

فناوری اطلاعات و ارتباطات بستری است كه صنعت نشر معاصر را متحول ساخته و مفاهيم جديدی در اين عرصه خلق نموده است،‌ مفاهيمی كه به صورت كلی در زير عنوان " نشر الكترونيك" تعريف می شوند.
بسياری بر اين باورند كه به جهت عدم فراهم بودن زير ساخت های لازم، نشر الكترونيك در ايران امكان بروز و ظهوری شايسته ندارد و همواره يكی از دلايل اين استدلال خويش را عدم رعايت حقوق مولف و توليد كننده دانسته اند.
اما ما در "نشر الكترونيك ايران" بر اين باوريم كه نشر الكترونيك به كمك ابزارهای نوين فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ فرصتی منحصر به فرد برای ارتقاء و توسعه ی كمی و كيفی صنعت نشر در ايران فراهم ساخته است.
و هم اينك جمعی از مديران با سابقه و جوانانی نو انديش،‌ طی دو سال پژوهش مستمر، راه حل هايی تازه برای توسعه ی صنعت نشر در ايران فراهم آورده اند.